Vykouzlíme ÚSMĚV :-)

Díky zakoupení výrobku Prominent společně pomáháme rodinám s dětmi v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Pomáháme rodinám v tísni poskytovat střechu nad hlavou a stát se znovu funkční a samostatně fungující rodinou.

Z každého výrobku PROMINENT vykouzlíme ÚSMĚV :-) tam, kde je ho potřeba!
Z každého kilogramu SPOLEČNĚ přispějeme 2 Kč

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost firem (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders (dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci, management). Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také trojí zodpovědnost.