Projekty, dotace a povinná publicita

Pořízení nových technologií – PROMINENT CZ s.r.o.


Dotace na rozbory výrobků  


Tvorba a aktualizace webových stránek


Technologická modernizace firmy PROMINENT CZ s.r.o.